Sven-Eric Johansson: Som sådden förnimmer Guds välbehag
S:t Jacobs Chamber Choir; Gary Graden, Director