but oh my heart! I know someone who is saying goodbye to this world at the moment. I think of him and the one he loves. Life can be hard. Music can sometimes be a comfort, or at least help us weep.

Here is the text and then google translation of the YouTube Page:

Het NPO Radio 4 Virtueel Bevrijdingskoor: meer dan 300 zangers zingen het Largo uit de Negende symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvo?ák.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog klonk deze muziek in een Japans vrouwenkamp op Sumatra. De gevangenen herinnerden zich klassieke muziekstukken, maar hadden geen muziekinstrumenten tot hun beschikking. Ze besloten de orkestmuziek te gaan zingen, zonder woorden. De muziek bood de vrouwen troost en kracht om te overleven.

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft NPO Radio 4 een vierstemmig vocaal arrangement laten maken van Dvo?áks De Nieuwe Wereld. Het arrangement is gemaakt door Wijnand van Klaveren, gebaseerd op de versie die Margaret Dryburgh en Norah Chambers in het kamp maakten.

Meer dan 300 zangers hebben thuis hun partij opgenomen en ingestuurd. Samen met het Groot Omroepkoor (een opname van vóór de coronacrisis) vormen zij het NPO Radio 4 Virtueel Bevrijdingskoor.

Translation:
The NPO Radio 4 Virtual Liberation Choir: more than 300 singers sing the Largo from the Ninth symphony ‘From the New World’ by Antonín Dvo?ák.

During World War II, this music was played in a Japanese women’s camp in Sumatra. The prisoners remembered classical music, but had no musical instruments at their disposal. They decided to sing the orchestral music without words. The music provided the women with comfort and strength to survive.

In the context of 75 years of liberation, NPO Radio 4 had a four-part vocal arrangement made by Dvo?áks De Nieuwe Wereld. The arrangement was made by Wijnand van Klaveren, based on the version that Margaret Dryburgh and Norah Chambers made in the camp.

More than 300 singers have recorded and submitted their part at home. Together with the Groot Omroepkoor (a recording from before the corona crisis) they form the NPO Radio 4 Virtual Liberation Choir.

3 Comments

  1. Very moving! ?

  2. Sorry. That was supposed to be a heart emoji. I guess it didn’t translate.

  3. Drives me nuts that some things translate while others don’t. Ah well ….