11. December 2020 · Comments Off on Advent – December 11 · Categories: Advent, vocal · Tags: , ,

Joleklokkor over jorda (Nordraak) — Marianne Beate Kielland

Piano: Nils Anders Mortensen
Mezzsoprano: Marianne Beate Kielland

Recorded in Harstad Konserthus

Joleklokker over jorda,
ring no høgt frå tårn og tind,
ring no ut dei sæle orda:
Fred frå Gud i alle sinn!
Klokker vidt om verda kime
mildt til alle hjarto ned.
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, ha jolefred!

Fader, send din fred til alle
dei som sit i sorg og sut,
ljose himmelklokker kalle
dei frå lidingsnatta ut!
Vis: På jorda alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same Fader,
sysken, eitt i hug og mod.

Send oss, Gud, din kjærleiks Ande,
gjer det mellom kristne greitt,
knyt i nåde syskenbandet,
samanbind oss rett til eitt!
Våre stridar må du jamna,
småleg kiv og ovunds ferd,
alle kristne sysken samna
til ein samlynd Herrens hær!

Comments closed.