15. December 2020 · Comments Off on Advent – December 15 · Categories: Advent, Christmas · Tags: , ,

Det lyser i stille grender (Søraas) — Marianne Beate Kielland

Ole Christian Haagenrud, piano
Marianne Beate Kielland, mezzosoprano

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos ikveld,
og tusunde barnehender
mot himmelen ljosi held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.

Han låg der med høy til pute,
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.