24. December 2020 · Comments Off on Advent – December 24 · Categories: Advent, Christmas

O helga natt (Adam) — Marianne Beate Kielland, mezzosoprano; Nils Anders Mortensen, piano

Lyrics: Placide Cappeau Melody : Adolphe Adam

Recorded in Lofoten kurlturhus – Svolvær

O helga natt, o helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
Och ljuset skimrar över land och hav

Folk, fall nu neder
Och hälsa glatt din frihet
O helga natt
Du frälsning åt oss gav
O helga natt
Du frälsning åt oss gav

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
Och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav

Folk, fall nu neder
Och hälsa glatt din frihet
O helga natt
Du frälsning åt oss gav
O helga natt
Du frälsning åt oss gav

Comments closed.