03. July 2022 · Comments Off on Sunday Morning Music · Categories: Sunday Morning Music · Tags: , , , ,

Sven-Erik Bäck: Du som gick före oss
VOCES8

Okay … I just have to say I LOVE this one.

A Swedish hymn ‘Du som gick före oss’ by Sven-Erik Bäck, filmed at St Davids Cathedral, Wales.

It’s based around a melody which uses all 12 semitones of the octave, and is no. 74 in the standard Swedish Psalmboken.

Text by Olov Hartman:

Du som gick före oss
längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig,
Herre, i mörkret.

Du som bar all vår skuld
in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred,
Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd
går genom tid och rum,
giv oss för varje dag,
Kristus, det brödet.

Du som går före oss
ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd,
Herre, i världen.

Translation:

You who went before us
deep in anxiety,
help us find you,
Lord, in the dark.

You who bore all our guilt
into forgiveness,
you are the peace of our hearts,
Jesus, forever.

You as with the bread of life
goes through time and space,
give us for every day,
Christ, that bread.

You who go before us
out into a broken world,
send us with peace and bread,
Lord, in the world.